Spinach dream meaning
 

mina ngiphuphe engathi sika aunty wami udade wabokamama, besitshala izithombo zocarrots, spinach, kabishi. okungixakayo ukuthi angikaze ngibe nephupho elinje nokuthi angikukhonzile nokutshala. ngabe kuchaza ukuthini loko
Reply
dare segun phillip says:... (read all at source)

Rate this interpretation?
0
 
0
 

sailor desire to have adventure; envy of others who have exciting adventures; worries about security; eat your spinach. Who would rather be sailing? (read all at source)

Rate this interpretation?
0
 
0
 

French marigold, French Oceania, French omelet, French pancake, French pastry, French people, French person, French polish, French Polynesia, French press, French pressure cell, French region, French Republic, French Revolution, French Riviera, French roof, French rye, French sorrel, French spinach,... (read all at source)

Rate this interpretation?
0
 
0